Arriva zaujíma vedúcu pozíciu na trhu v strednej a východnej Európe

29. 5. 2013 »

Európska dopravná skupina Arriva zaujala vedúcu pozíciu ako najväčší medzinárodný prevádzkovateľ osobnej dopravy v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť Veolia Transport Central Europe (VTCE) sa stala súčasťou skupiny Arriva po akvizícii firmou Deutsche Bahn, materskou spoločnosťou spoločnosti Arriva.

Spoločnosť Arriva je zodpovedná za regionálne služby firmy Deutsche Bahn v oblasti prepravy cestujúcich mimo Nemecko, a kladie si za cieľ dosiahnuť organického, majetkového aj zmluvného rastu na trhoch prepravy cestujúcich po celej Európe.

Hodnota transakcie nebola zverejnená. Ročné tržby spoločnosti VTCE za rok 2011 predstavovali 252 miliónov eur.

Spoločnosť VTCE zamestnáva viac ako 6 300 ľudí a prevádzkuje približne 3 400 vozidiel v približne 60 depách rozmiestnených v šiestich krajinách.

Jej hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb autobusovej dopravy miestnym orgánom zodpovedným za mestskú a regionálnu dopravu. Spoločnosť VTCE poskytuje aj ďalšie doplnkové služby v oblasti prepravy cestujúcich, vrátane medziregionálnych liniek, diaľkových a medzinárodných liniek, školské, charterové a podnikovej dopravy a regionálne železničné dopravy.

Akvizícia doplní a rozšíri činnosti spoločnosti Arriva na existujúcich trhoch v Českej republike, Poľsku a na Slovensku a sprístupní nové trhy v Chorvátsku, Srbsku a Slovinsku.

Ďalej umožní spoločnosti Arriva rozšíriť rastúce portfólio podnikov a zmlúv v oblasti prepravy cestujúcich v celej Veľkej Británii i kontinentálnej Európe, čím sa celkový počet krajín, v ktorých spoločnosť Arriva pôsobí, zvýši na 15 a počet zamestnancov presiahne 55 0001.

- V Českej republike je spoločnosť VTCE lídrom na trhu autobusovej dopravy. Svoje služby poskytuje v okolí Prahy, Ostravy a Teplíc, kde prevádzkuje približne 1 600 vozidiel a zamestnáva viac ako 2 600 ľudí. Vďaka akvizícii vstúpi spoločnosť Arriva na slovenský trh železničnej dopravy s pôsobnosťou na severnej Morave.

- Na Slovensku obsluhuje s takmer 600 zamestnancami a približne 320 autobusmi Nitriansky kraj na juhozápade Slovenska.

- Spoločnosť Arriva vstupuje na poľský trh autobusovej dopravy na severe a juhu krajiny s približne 840 vozidlami a 1 800 zamestnancami, čím nadväzuje na doterajšie prevádzkovanie železničnej dopravy v severozápadnej časti krajiny.

- Spoločnosť Arriva vstupuje na trhy autobusovej dopravy v Srbsku - pôsobí v Belehrade a prevádzkuje regionálnu, medzinárodnú a charterovú dopravu v Požarevac, v Slovinsku - pôsobí v Ľubľane a Novo mesto, a v Chorvátsku - prevádzkuje regionálne, medziregionálne a medzinárodnú dopravu.

Mike Cooper, zástupca generálneho riaditeľa a výkonný riaditeľ pre kontinentálnu Európu, uviedol: "Táto akvizícia je pre spoločnosť Arriva dôležitým strategickým spojením. Poskytne nám jedinečnú príležitosť získať dlhodobo udržateľnú vedúcu pozíciu na trhoch v strednej a východnej Európe. "

"Spoločnosť VTCE má stabilnú pozíciu na českom, slovenskom a poľskom trhu autobusovej dopravy a dobre zavedená je tiež v Chorvátsku, Srbsku a Slovinsku."

"Tieto podniky sú vysoko cenené pre svoju prevádzkovú dokonalosť a my sa budeme snažiť na tento úspech nadviazať. S radosťou privítame našich nových zamestnancov v skupine Arriva. "

"Zameriame sa na úzku spoluprácu s našimi novými partnermi a na nadviazanie silných, dlhodobých vzťahov, vďaka ktorým bude spoločnosť Arriva môcť prinášať hodnotu svojim klientom a zákazníkom."

Generálny riaditeľ David Martin o nedávnom raste spoločnosti Arriva prehlásil: "Akvizícia nám pomôže dosiahnuť stáleho rastu a rozvoja celej našej organizácie. Nedávno sme vybudovali a upevnili vedúcu pozíciu v nových vzrušujúcich kľúčových rozvinutých trhoch, vrátane Švédska, Holandska, Dánska a Veľkej Británie. Aby sme mohli dodávať svoje služby na tieto trhy aj existujúcim zákazníkom, investovali sme značnú časť prostriedkov do nášho vozového parku a vynaložili 468 miliónov eur na nové autobusy a vlaky.

"Sme potešení, že máme ohromné ​​príležitosti na trhu osobnej dopravy v Európe a že naše skúsenosti a schopnosti poskytujú spoločnosti Arriva unikátne príležitosti. Preukázateľným spôsobom prinášame výnosy akcionárom a skutočnú hodnotu orgánom výberového konania a pomáhame meniť spôsob prepravy cestujúcich. Pre dosiahnutie tohto cieľa budeme naďalej aktívne usilovať o ďalšie akvizície a uzavreté kontrakty pri zachovaní a rozširovaní nášho existujúceho podnikania prostredníctvom organického rastu. "

Kontakt: oddelenie Group Communications, Arriva na tel +44 (0) 191 520 4106. Mimo bežnej pracovnej doby je pre otázky médií k dispozícii 24 hodín denne služba pager na tel +44 (0) 7623 920 615.

Poznámky pre editorov

· Spoločnosť Arriva je jedným z najväčších poskytovateľov osobnej dopravy v Európe. Zamestnáva viac než 55 0001 pracovníkov (vrátane pridružených spoločností a pracovníkov spoločnosti VTCE) a každoročne prepraví viac ako 1,5 miliardy cestujúcich.

· Prevádzkujeme autobusovej, vlakovej, prímestskej a lodné dopravné služby a pôsobíme v 15 európskych krajinách: v Českej republike, Dánsku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovenskom, na Malte, v Španielsku, Švédsku, Veľkej Británii a teraz aj Chorvátsku, Srbsku a Slovinsku.

· Spoločnosť Arriva je členom skupiny Deutsche Bahn, jedného z popredných svetových poskytovateľov osobnej dopravy a logistických služieb. Spoločnosť Arriva má centrálu v Sunderlande vo Veľkej Británii a je zodpovedná za regionálnu služby firmy Deutsche Bahn v oblasti prepravy cestujúcich mimo Nemecko.

· Prehľad autobusov a zamestnancov:

- Poľsko - 1 800 zamestnancov, 840 autobusov

- Česká Republika - 2 600 zamestnancov, 1 600 autobusov, 4 vlaky

- Slovensko - 580 zamestnancov, 320 autobusov

- Srbsko - 580 zamestnancov, 250 autobusov

- Slovinsko - 520 zamestnancov, 270 autobusov

- Chorvátsko - 260 zamestnancov, 120 autobusov