Free Wifi Zone na našich diaľkových linkách

5. 11. 2012 »

Vážení zákazníci prečítajte si prosím informácie o postupoch na pripojenie do siete internet:

Zapnite si WiFi sieť na notebooku, mobilnom smart telefóne, resp. PDA zariadení.

Postup pripojenia pre počítač (pri ostatných zariadeniach sa riaďte podľa pokynov výrobcu Vášho zariadenia):

1. Zvoľte Start [Štart] à Control panel [Ovládací panel] à Network Connections [Sieťové pripojenia] à Wireless Network Connection

[ Pripojenie bezdrôtovej siete ]

2. Kliknite na Show Wireless Networks [Zobraziť bezdrôtové siete] aby sa zobrazil zoznam bezdrôtových lokálnych sietí

3. Zvoľte sieť Free Veolia Network a potom kliknite na Connect [Pripojiť] . Počítač sa automaticky pripojí k internetu

4. Spustite Váš internetový prehliadač

Pre odpojenie od siete použite voľbu Disconnect [Odpojiť]

Prajeme Vám šťastnú cestu a príjemné „surfovanie“. Vaše podnety ohľadom mobilného pripojenia môžete zaslať mailom na adresu: sekretariat@veolia-transport.sk

 

sfgdsfgdfgvrtbvetb (dokument Adobe PDF)Surfujte s nami >>>>