Nezdržujme sa navzájom

12. 4. 2008 »

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcom Veolia Transport Nitra a.s. pre Vás pripravili akciu na čipovú kartu. Jej cena je momentálne 1,-Sk (0,03 €).
Používanie čipovej karty prináša pre cestujúceho mnoho výhod. Bezhotovostný platobný styk, skrátenie času vybavovania cestovným lístkom u vodiča a aj výraznú zľavu cestovného podľa cenového výmeru v prímestskej a v mestskej doprave.
Pri platbe EZČK v prímestskej doprave má majiteľ karty zľavu 4,-Sk (0,13 €) pri obyčajnom cestovnom a 3,-Sk (0,10 €) pri osobitnom cestovnom (žiaci, študenti a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S). V mestskej doprave v Nitre je zľava 4,-Sk (0,13 €) pri jednorazovom cestovnom lístku občianskom, zľavnenom dôchodcovskom nad 70 rokov a pri invalidite nad 70% schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a 2,-Sk (0,07 €) pri žiackom a študentskom jednorazovom cestovnom lístku.