Výsledky súťaže „Autobus budúcnosti“

15. 11. 2017 »

Milí naši kamaráti,

ďakujeme všetkým malým aj veľkým umelcom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže „Autobus budúcnosti„. Všetky vaše práce, ktoré ste nám zaslali do súťaže vyhlásenej počas Európskeho týždňa mobility, sa nám veľmi páčili.

Celkom ste do súťaže zapojilo vyše 200 kolektívov so svojimi prácami zhotovených rôznymi technikami, preto bolo veľmi náročné vybrať najlepšie a odmeniť výhercu v každom regióne, v ktorom ARRIVA pôsobí.

Odborná porota hodnotila predovšetkým originalitu a kreativitu umeleckých prác. Vybrali sme 5 víťazných kolektívov, ktorým srdečne blahoželáme. Víťazné práce sme odmenili výletom autobusom do jaskyne pre celú triedu.

 

Víťazi súťaže sú:

 

ARRIVA NITRA Kolektív 4.A  ZŠ Topoľová, Nitra
ARRIVA Nové Zámky Kolektív 3.C ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
ARRIVA Trnava Kolektív 5.A ZŠ Sadová 620, Senica
ARRIVA Liorbus Kolektív ZŠ a MŠ Čimhová, Liesek
ARRIVA Michalovce Kolektív 7.A ZŠ Krymská 5, Michalovce

 

KLIKNITE SEM PRE ZOBRAZENIE VÍŤAZNÝCH PRÁC >>>>