ZAHÁJENIE  II. ETAPY V RÁMCI REKONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA OD 22.4.2017

12. 4. 2017 »

Vážení cestujúci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že od soboty 22. apríla 2017 sa začne s komplexnou rekonštrukciou nástupíšť C a D.

Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a na letákoch na autobusovej stanici.

Informácie vám radi poskytnú tiež zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti.

O presune jednotlivých nástupíšť späť do dokončených priestorov vás budeme včas informovať.

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Informácia o II. etape

Začiatok II. etapy: sobota 22. apríla 2017 o 9:00 h

Dotknuté nástupištia:

  • nástupište č.13 -  Kostoľany pod Tríbečom, Kolíňany, Žirany, Jelenec  
  • nástupište č.14 - Beladice, Zlaté Moravce
  • nástupište č.15 - Jelenec, Sľažany, Zlaté Moravce  
  • nástupište č.16 - Čeľadice  
  • nástupište č.17 - Pohranice, D. Obdokovce
  • nástupište č.18 - M. Lapáš, Golianovo, Čechynce, Chyndice, Malý Cetín
  • nástupište č.19 - Nové Zámky, Černík, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou
  • nástupište č.20 - Čechynce, V. Cetín, Paňa, Vinodol

Nástupištia budú dočasne premiestnené na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán (smerom k železničnej stanici). Číslovanie nástupíšť na odstavnej ploche zostane zachované.