Obmedzenia premávky naprímestských linkách počas a medzi sviatkami

1. 1. 1970 »

V OBDOBÍ OD 23.12. 2009
DO 8.1. 2010

deň

Premávajú spoje bez
znamienka a s označením

23.12.2009

STREDA

l, X, Xw, b, g, k, r

24.12.2009

ŠTVRTOK

a, g, +, r

25.12.2009

PIATOK

a, g, +, r

26.12.2009

SOBOTA

a, g, +, r, k

27.12.2009

NEDEĽA

‡, a, g, +, r, k

28.12.2009

PONDELOK

j, X, Xw, b, g, h, r, k

29.12.2009

UTOROK

k, X, Xw, b, g, h, r, k

30.12.2009

STREDA

l, X, Xw, b, g, h, r, k

31.12.2009

ŠTVRTOK

n, X, Xw, b, g, h, k

1.1.2010

PIATOK

a, g, +, r, k

2.1.2010

SOBOTA

o, a, b, r, k

3.1.2010

NEDEĽA

‡, a, g, +, r, k

4.1.2010

PONDELOK

j, X, Xw, b, g, h, r, k

5.1.2010

UTOROK

k, X, Xw, b, g, h, r, k

6.1.2010

STREDA

a, g,+, r, k

7.1.2010

ŠTVRTOK

m ,X, Xw, b, d, g, r, k

8.1.2010

PIATOK

n, X, Xw, b, g, r, k

Označenie spojov znamienkami f a h, platí od 28.12. do 31.12.2009, 4.1 a 5.1.2010:
f - nepremáva od 28.12. do 31.12.2009, 4.1. a 5.1.2010
h - premáva aj od 28.12. do 31.12.2009, 4.1. a 5.1.2010

Diaľkové a medzinárodné linky premávajú podľa uvedených znamienok u jednotlivých spojoch. S

Spoločnosť Veolia Transport Nitra a.s. ďakuje všetkým svojim zákazníkom a partnerom za prejavenú dôveru v roku 2009 a praje prijemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov ako aj veľa úspechov v novom roku 2010.poločnosť Veolia Transport Nitra a.s. ďakuje všetkým svojim zákazníkom a partnerom za prejavenú dôveru v roku 2009 a praje pri

jemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov ako aj veľa úspechov v novom roku 2010.