OSLAVY SVETOVÉHO DŇA TURIZMU- ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY 19.9.2009

9. 9. 2009 »

Vážení cestujúci,

Z dôvodu konania akcie „Farebná planéta 2009 – Oslavy svetového dňa turizmu v Nitre“ bude v sobotu 19. septembra 2009 uzavretá Štefánikova trieda v úseku medzi OD Tesco a Palárikovou ul. Na dotknutých linkách bude zavedená náhradná organizácia dopravy.

Zmeny v trasách liniek

linka č. 6 7 9 10 26 27 94 :

v smere na Mostnú ul.:
Linky vynechajú zastávku Nitran, resp. Palárikova a zastavia na mimoriadne zriadenej zastávke na Wilsonovom nábreží (pri rieke) pri križovatke s Hodálovou ul. Od zastávky Fraňa Mojtu budú pokračovať po nezmenenej trase.

v smere od Mostnej ul.:
Linky nepôjdu po Palárikovej ul., ale obslúžia zastávku Palárikova v náhradnej polohe na ul. Fraňa Mojtu (v jej jednosmernej časti).

Zrušené zastávky

Počas výluky nebudú obsluhované nasledovné zastávky MHD:
• Nitran smer Fraňa Mojtu – linky č. 7, 9, 10, 26. Náhradou je zastávka pri rieke.
• Palárikova smer Fraňa Mojtu – linky č. 27, 94. Náhradou je zastávka pri rieke.
• Palárikova smer Tesco – linky č. 6, 7, 9, 10, 26, 27, 94. Náhradou je dočasná zastávka Palárikova na ul. Fraňa Mojtu (v jednosmerke).


Za nepríjemnosti spôsobené obchádzkou sa Vám ospravedlňuje