Oznam o dočasnom premiestnení nástupíšť na AS Nitra

3. 8. 2017 »

Vážení cestujúci,

S účinnosťou od piatku 4.8.2017 dochádza od 15.00 h  k operatívnemu premiestneniu nástupíšť  7 až 12 do inej polohy.

Prehľad dotknutých nástupíšť a smerov:

Nástupište č.7 -  smer Trnava

Nástupište č.8 -  smer Veľké Zálužie

Nástupište č.9 -  smer Rišňovce

Nástupište č.10 - smer Lukáčovce

Nástupište č.11 - smer Horné Obdokovce, Kapince

Nástupište č.12 - smer Horné Lefantovce, Podhorany, Súlovce

 

Upozorňujeme cestujúcich, že nástupištia sú prehodené len v rámci nástupných ostrovčekov A a B, nie na bočnú plocha  za bufet !

 

Prosíme cestujúcich, aby sledovali pozorne oznamy na nástupištiach a riadili sa pokynmi obslužného personálu.   

 

Ďakujeme za pochopenie.