Oznam o premiestnení nástupíšť 7 až 12 na AS Nitra

14. 10. 2017 »

Vážení cestujúci

počnúc dňom 14.10.2017 od 10:00 hodiny, budú nástupištia číslo 7, 8, 9, 10, 11, 12 presunuté na novú plochu autobusovej stanice v Nitre pod nový prístrešok a to nasledovne :

Nástupište číslo 7 na nástupište číslo 29

Nástupište číslo 8 na nástupište číslo 25

Nástupište číslo 9 na nástupište číslo 27 

Nástupište číslo 10 na nástupište číslo 28

Nástupište číslo 11 na nástupište číslo 24

Nástupište číslo 12 na nástupište číslo 26

 

Ďakujeme za pochopenie