PODUJATIA NA AMFITEÁTRI - POSILOVÁ DOPRAVA

1. 1. 1970 »

AMFIKFEST 09
POSILOVÁ DOPRAVA DŇA 6.6.2009


Vážení cestujúci,

v sobotu 6. júna 2009 sa v areáli zoborského amfiteátra bude konať AfmikFest 09. Naša
spoločnosť Vám ponúka posilovú dopravu, ktorá bude počas priebehu festivalu premávať medzi
železničnou stanicou a amfiteátrom a po jeho skončení zabezpečí spojenie od amfiteátra na Čermáň,
Klokočinu a do Mlynáriec.

Posilová doprava počas priebehu konania festivalu (od 15.00 do 23.30 h)

trasa spoja :
P
Kyvadlová doprava zabezpečená v 20min. intervaloch medzi spojmi:
Žel. stanica – Mlyny – Interhotel Nitra – Rázc. pod Zoborom – Amfiteáter
odchody: 15.14, 15.34, 15.54, 16.14, 16.34, 16.54, 17.14, 17.34, 17.54, 18.14, 18.34, 18.54,
19.18, 19.38, 19.54, 20.14, 20.34, 20.54, 21.14, 21.32, 21.52, 22.12, 22.32, 22.52 a 23.12 h

Amfiteáter – Rázc. pod Zoborom – SPŠP – Tržnica – Žel. stanica
odchody: 15.32, 15.52, 16.12, 16.32, 16.52, 17.12, 17.32, 17.52, 18.12, 18.32, 18.52, 19.12,
19.32, 19.52, 20.12, 20.32, 20.52, 21.12, 21.32, 21.52, 22.12, 22.32, 22.52 a 23.12 h
Spoje zastavia po trase na všetkých zastávkach.
Posilová doprava po skončení festivalu (cca o 23.30 h)

trasa spoja :
P2
Spoj bude vykonaný na trase linky č. 2:
Amfiteáter – Rázc. pod Zoborom – SPŠP – Tržnica – Rázc. Železničná stanica –
Mäsokombinát – Kostolná – Dom Matice slovenskej – Golianova – Edisonova –
Klokočina, Kmeťova
Spoj zastaví po trase na všetkých zastávkach.

trasa spoja :
P17
Spoj bude vykonaný na predĺženej trase linky č. 17:
Amfiteáter – Rázc. pod Zoborom – Divadlo A. Bagara – Párovská – Hollého –
Hviezdoslavova – Klokočina, Kmeťova – Diely, Kmeťova – Žel. zastávka Mlynárce
– Mlynárce, SAD
Spoj zastaví po trase na všetkých zastávkach.

Na posilových spojoch bude platiť bežná tarifa MHD.