PRELOŽKA ZASTÁVKY MLYNY

1. 1. 1970 »

Vážení cestujúci,

z dôvodu rekonštrukcie chodníka pred stabou obchodnospoločenského
centra Mlyny bude nevyhnutné vylúčiť obsluhu zastávky Mlyny v termíne

od piatka 26. júna 2009
do nedele 5. júla 2009 vrátane.

DOPRAVNÉ OPATRENIA :

linka č. 8 13 28 32

SMEROM NA CHRENOVÚ:
Zo Štúrovej ul. odbočia na zastávku TRŽNICA, kde zastavia, a ďalej
budú pokračovať poza Mlyny ulicou Česko-slovenskej armády, kde budú
mať pri študentských domovoch Mladosť zriadenú náhradnú zastávku.

SMEROM DO MESTA:
Trasa sa nemení, t.j. riadne cez zastávku OD Tesco.


linka č.2 12 14 15 19 25

SMEROM NA CHRENOVÚ:
Zo smeru od stanice pôjdu poza Mlyny ulicou Česko-slovenskej armády,
kde budú mať pri študentských domovoch Mladosť zriadenú náhradnú zastávku.

SMEROM DO MESTA:
Trasa sa nemení, t.j. riadne cez zastávku Tržnica, resp. CK Satur.


Za prípadné nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.