Využívanie EZČK v prímestskej doprave

6. 7. 2007 »

Od 1. septembra 2006 môžu cestujúci v prímestskej doprave v Nitre, v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach využívať pri platení za cestovné lístky čipovú kartu (EZČK).Jedná sa o tú istú čipovú kartu , ktorá sa využíva v mestskej autobusovej doprave v Nitre. Tá istá karta je teda použiteľná v mestskej doprave (priložením k odbavovaciemu zariadeniu) ako aj v prímestkej doprave (cestujúci podá čipovú kartu vodičovi autobusu, ktorý ju priloží k odbavovaciemu zariadeniu a s karty sa odráta cestovné vo výške aké prislúcha k danej vzdialenosti zadanej cestujúcim). Využívanie čipových kariet sa viaže na autobusové spojenia prevádzkované Slovenskou autobusovou dopravou Nitra.