Projekty EU - vzdelávaním sme konkurencieschopnejší

22. 3. 2014 »

 

                                    

 
Spoločnosť Veolia Transport Nitra a.s. informuje o realizácií projektu s názvom:

 Vzdelávaním sme konkurencieschopnejší.


Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu vo výške 209 712,25  €
a zdrojov spoločnosti Veolia Transport a.s., v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Miestom realizácie projektu je mesto Nitra, okres Nitra, Nitriansky samosprávny kraj.

Projekt bude realizovaný od 7.8.2012 do 30.11.2013.
Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zvýšenia schopnosti zamestnancov a orientácie sa na zákazníka.
Ciele projektu budú dosahované programami vzdelávania zamestnancov
so zameraním na tvorbu a udržanie pracovných miest prostredníctvom
zvyšovania zručnosti a flexibility zamestnancov. Cieľovými skupinami sú
vodiči a stredný manažment spoločnosti.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


www.esf.gov.sk           www.fsr.gov.sk
Arriva Nitra a.s.  tel.: 037/659 9 224
e-mail: sekretariat@arrivanitra.sk,                www.arrivanitra.sk