Začiatok rekonštrukcie diaľkových nástupíšť na AS NITRA od 1.7.2018

18. 6. 2018 »

Vážení cestujúci -  užívatelia autobusovej stanice Nitra

spoločnosť ARRIVA NITRA a.s.  dňa 1. júla 2018 začne s rekonštrukčnými prácami na štvrtej etape prestavby autobusovej stanice Nitra. Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu diaľkových a medzinárodných nástupíšť.

Z tohto dôvodu budú nástupištia 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 6B premiestnené do inej polohy.

 

Odchody diaľkových a medzinárodných liniek budú realizované nasledovne:

•     Z NÁSTUPIŠŤA č.15 a 17. (PLATÍ PRE VŠETKY SPOJE SMER BRATISLAVA)

       >  Pod nástupište č. 15 prechádzajú všetky spoje, ktoré majú momentálne pridelené nástupište č. 1B

       > Pod nástupište č. 17 prechádzajú všetky spoje, ktoré majú momentálne pridelené nástupište č. 1C  

TIETO NÁSTUPIŠTIA SA NACHÁDZAJÚ V NOVOVYBUDOVANÝCH PRIESTOROCH AUTOBUSOVEJ STANICE.

•      Z DOČASNÝCH NÁSTUPÍŠŤ  č. 2 ,3, 4, 5, 6, 6B

TIETO NÁSTUPIŠTIA SA NACHÁDZAJÚ NA ODSTAVNEJ PLOCHE AUTOBUSOV MHD MEDZI AUTOBUSOVOU A ŽELLEZNIČNOU STANICOU. PRIDELENÉ NÁSTUPIŠTIA KU SPOJOM SA ZHODUJÚ S PÔVODNÝM STAVOM.

 

Upozorňujeme cestujúcich, že z dotknutých diaľkových nástupíšť odchádzajú aj niektoré linky  prímestskej dopravy (401408, 402417, 404449, 309437, 205425, 406431).  

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame vás o zvýšenú trpezlivosť, a taktiež pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.