Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.9.2018

22. 8. 2018 »

Linka 403415 Nitra – Vráble
• Na spoji 41 s odchodom z AS Nitra o 13.25 h, zrušená zastávka Vráble, Matador


Linka 403434 Nitra – Radošina - Piešťany
• Na spoji 4 s odchodom z AS Piešťany o 7.40 h, doplnená zastávka Nitra, Braneckého


Linka 403430 Nitra-Alekšince-Lukáčovce
• Nový spoj 23 s odchodom zo zast. Rišňovce, ráz. Rumanová o 4.45 h. Prípoj k spoju 403430 /4


Linka 403407 Nitra – Lefantovce
• Na spojoch 17, 21, 23, 41, 4, 2, 10, 8, 16, 12, 20, 24, 44 zrušené zastávky Nitra, Šindolka a Nitra, Dražovce, Rázc. Priemyselný park. Spoje sú pretrasované cez ulicu Na Pasienkoch, s doplneným novej zastávky Nitra, Priemyselný park 4
• Spoj 3 s odchodom z AS Nitra o 5.35 h posunutý na odchod 5.30 h

 

Linka 406418 Topoľčany – Krnča - Čeladince
• Spoj 12 zmena odchodu z 12:55 na 13:00 z Nitrianskej Stredy