Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 10.12.2017

21. 11. 2017 »

406415 Topoľčany – Závada - Podhradie
Nový spoj č.4 s odchodom z Podhradia o 5:55 – na skúšobnú dobu 3 mesiace
Spoj č. 12 – zmena znamienka +(6) na (6)[20] – zrušený v nedeľu
Spoj č. 13 – zrušený
Spoj č. 32 – zrušený
Spoj č.33 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany, AS  na 16:35 – prípoj vlak
Spoj č.35 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany, AS  na 16:35– prípoj vlak


406416 Topoľčany – Prašice - Nemečky
Spoj č. 14 – zmena znamienka X32 na X10 – bude premávať v dňoch škol.vyučovania
Spoj č.25 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany, AS  na 16:35– prípoj vlak
Spoj č.43 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany, AS  na 16:35– prípoj vlak

 

406417 Topoľčany - Tvrdomestice
Spoj č. 4 – úprava jazdnej doby

 

406421 Topoľčany – Prašice, Duchonka
Spoj č.26 zmena odchodu zo zastávky Prašice, Duchonka   na 12:55 – prípoj vlak

 

407401 Zl.Moravce - Topoľčianky - Skýcov
Spoj č. 15 zmena odchodu  zo zastávky Zlaté Moravce ,AS na 14:50
Spoj č. 16 zmena odchodu  zo zastávky Skýcov, OcÚ na 13:10
Spoj č.23 zmena odchodu zo zastávky Topoľčianky, Centrum na 22:31

 

407402 Zl.Moravce - Topoľčianky
Spoj č. 7 – zrušený

 

407403 Zl.Moravce - Topoľčianky - Hostie
Spoj č. 17 pridané zastávky Topoľčianky, RD , Topoľčianky, park , Hostie , RD

 

407404 Zl.Moravce-Hron.Beňadik-Tlmače-Levice
Spoj č. 11 úprava medzizastávkových časov

 

407405 Zl.Moravce-Jedľ.Kostoľany - Veľ.Lehota
Spoj č. 3 – zrušený
Spoj č. 32 úprava medzizastávkových časov

 

407406 Zl.Moravce-Hron.Beňadik-Nová Baňa
Zrušená zastávka Nová Baňa, Benzinol
Spoj č. 4 úprava medzizastávkových časov

 

407409 Zl.Moravce-Vieska nad Žit. - Vráble
Spoj č. 8 – zrušený úsek od tč 23 po tč 18
Spoj č. 42 – zrušený
Spoj č. 46 zrušený , spoj č. 58 zmena znamienka X35 na X31 
Spoj č. 68 zmena odchodu zo zastávky Nitra, AS na 15:55

 

407410 Zl.Moravce-Vieska nad Žit. - Choča - Nitra
Spoj č. 11 – pridaná zastávka Beladice, stará škola a Choča, Valašik
Spoj č. 31 – pridaná zastávka Tesárske Mlyňany, most a Choča, rázc.

 

407411  Žikava  - Velčice - Jelenec - Nitra
Spoj č.3 zrušený úsek od tč .7 po tč.8  - Mankovce - Velčice

 

407413  Zlaté Moravce  - Velčice - Jelenec - Nitra
Spoje č. 9 a 19 – pridaná zastávka Štitáre, rázc.

 

407417  Zlaté Moravce  - Zlatno
Spoj č. 5 – zrušený
Spoj č. 3 zmena odchodu zo zastávky Zlaté Moravce, AS na 6:20
Spoj č. 18 zmena odchodu zo zastávky Zlatno, garáž, AS na 12:50

 

407421  Zlaté Moravce  - Veľké Vozokany - Mochovce
Spoj č. 4 – úprava jazdnej doby
403453 Vráble - Nevidzany  -  Zlaté Moravce
Spoj č. 43 – pridané znamienko - prípoj

 

403456 Vráble - Tehla - Iňa - Lula - Dolný Pial
Spoj č.7 predĺžené po Iňa,ZŠ
Spoj č. 10 – zrušený

 

403457 Vráble - Melek - Žitavce
Spoj č. 9 s odchodom o 7:10 z Vrábeľ do Žitaviec – zrušený
"Spoj č. 2 – zrušený úsek od tč 11 po tč 12 ä zachádzka cez Žitavce ,
                    zmena odchodu na 5:20 z Meleku ."
Spoj č. 3 pridaná zastávka Vráble, rázc. k žel. stanici , zrušená zastávka Vráble, Teleflex

 

403459 Vráble - Maňa - Hul - Šurany
Spoj č. 12 zmena odchodu zo zastávky Šurany,žel.st na 17:30
Spoj č. 18 – zrušený

 

403460  Vráble - Kmeťovo - Černík
Spoj č. 9 – pridané znamienko - prípoj
Spoj č. 28 pridaná nová zastávka Černík, pri lese

 

403461  Vráble - Úľany n. Ž.-Šurany - Nové Zámky
Spoj č. 31 zrušená zastávka Šurany, Elitex , úprava jazdnej doby
Spoj č. 2 zmena odchodu zo zastávky Šurany,žel.st na 4:50

 

403465 Vráble - Beladice   -  Zlaté Moravce
Spoj č. 10 – zrušený
Spoje č. 1, 26 a 35 pridané znamienko – prípoj

 

Linka 403403 Nitra – Rišňovce - Kľačany
Posun spoja 17 s odchodom o 11.00 h z AS Nitra na nový odchod o 10.55 h
Doplnená poznámka k spoju 17 „nadväzuje na prípoj 204421/19 na zastávke Rišňovce, rázc. Rumanová
Posun spoja 6 s odchodom o 4.40 h zo zastávky  Rišňovce, žel.st.  do Nitry na nový odchod o 4.35 h a výmena zastávky Nitra, Braneckého za Nitra, Štúrova. Doplnenie poznámky,, nadväzuje na zastávke Nitra, Štúrova na linku MHD č. 17 s odchodom 5.26 h do priemyselnéjo parku Sever
Na spoji 18 s odchodom 12.35 h zo zastávky Rišňovce, žel.st  do Nitry výmena zastávky Nitra, Braneckého za Nitra, Štúrova. Doplnenie poznámky,, nadväzuje na zastávke Nitra, Štúrova na linku MHD č. 17 s odchodom 13.25 h do priemyselného parku Sever

 

Linka 403468 Nitra – Vráble - Levice
Na spoji 48 úprava medzizastávkových časov a predĺženie JD o 10 minút + zmena znamienka na X+67
Spoj 56 zrušený
Na spoji 27 doplnenie zastávky Vráble, ZŠ
Doplnená poznámka k spoju 1 „ je prípojom pre spoj 407409/13  na zastávke Vráble, AS“ do Levíc
Na spoji 67 zrušená zastávka Vráble, Matador
Posun spoja 15 s odchodom o 8.00 h z AS Vráble na nový odchod o 7.50 h
Nový spoj 72 premávajúci z AS Levice v sobotu s odchodom o 8.30 h
Na spoji 18 s odchodom z AS Levice o 8.45 h zmena prevádzky. Spoj bude premávať v pracovných dňoch

 

Linka 406406 Topoľčany – Horné Obdokovce - Čermany
Na spoji 37 doplnenie zastávky Horné Obdokovce, Obsolovce a predĺženie jazdnej doby
Na spoji 14 zmenený odchod z východzej zast. na 10.30 h, zrušená zastávka Horné Obdokovce, Obsolovce a úprava jazdnej doby
Na spoji 19 úprava jazdnej doby
Na spojoch 12 a 46 skrátená jazdná doba o 5 minút

 

Linka 403423 Nitra – Šaľa
Na spoji 29 doplnenie zastávky Cabaj-Čápor, ráz.

 

Linka 403417 Nitra – Paňa
Na spoji 15 zrušená zastávka Veľký Cetín, ZŠ
Spoj 4 zrušený

 

Linka 406412 Topoľčany – Bojná – Radošina - Piešťany
Posun spoja 22 s odchodom o 13.50 h z AS Piešťany na nový odchod o 14.00 h
Na spojoch 18 a 20 pridaná zastávka Topoľčany, Hyza
Zastávka Topoľčany, THP a.s. premenovaná na Topoľčany, Hyza. Platí aj pre linky 406407, 406409, 406410, 406411, 406413, 406420, 406423, 406427
Posun spojov 14 a 20 s odchodom o 12.20 h z AS Piešťany na nový odchod o 12.15 h z dôvodu s prípojovania na vlak do Bratislavy
Posun spojov 33,35 a 37 s odchodom o 16.30 h z AS Topoľčany na nový odchod o 16.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy
Posun spoja 53 s odchodom o 12.25 h z AS Topoľčany na nový odchod o 12.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy
Na spoji 35 doplnené neg. znamienko, nepremáva 31.12.2017
Na spoji 38 zmena prevádzky spoja. Spoj bude premávať cez pracovné dni.
Nový spoj 48


Linka 406405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
Na spojoch 1,5,21 a 29 doplnenie zastávky Nitra, Braneckého
Posun spoja 39 s odchodom o 16.30 h z AS Topoľčany na nový odchod o 16.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy

 

Linka 406404 Topoľčany – Bošany – Chudá Lehota
Na spojoch 21 a 22 zmena znamienka z X32 na X31 (spoje budú premávať aj počas letných prázdnin)
Zastávka Krušovce OÚNZ premenovaná na Krušovce nemocnica (platí aj pre linky 406424 a 406425)
Posun spoja 7 s odchodom o 12.30 h z AS Topoľčany na nový odchod o 12.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy

 

Linka 406407 Topoľčany – Veľké Ripňany - Biskupová
Posun spoja 14 s odchodom o 13.15 h zo zastávky  Biskupová, obec na nový odchod o 13.20 h

 

Linka 406409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec
Posun spoja 6 s odchodom o 5.45 h zo zastávky  Merašice, ihrisko na nový odchod o 5.50 h a doplnenie poznámky, že spoj čaká na prípoj od Hlohovca na linke 203406/1 na zastávke Merašice, ihrisko najviac 5 minút
na spoj 1 doplnená poznámka nadväzuje v zastávke Merašice, ihrisko na spoj 8 linky 203406 do Hlohovca
na spoj 11 doplnená poznámka nadväzuje v zastávke Merašice, ihrisko na spoj 14 linky 203406 do Hlohovca
Na spoji 14 doplnená poznámka čaká na prípoj od Hlohovca na linke 203406/11 na zastávke Merašice, ihrisko najviac 5 minút
Zrušená zastávka Pastuchov, rázc II
Posun spoja 18 s odchodom o 17.10 h zo zast. Veľké Ripňany, Jednota na nový odchod o 17.15 h
Posun spoja 17 s odchodom o 16.30 h z AS Topoľčany na nový odchod o 16.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy
Posun spoja 24 s odchodom o 13.00 h zo zast. Veľké Ripňany, Jednota na nový odchod o 12.50 h z dôvodu s prípojovania na vlak do Bratislavy

 

Linka 406402 Topoľčany – Solčany – Súlovce – Nitra
Na spojoch 3,27,34,5,10,12,23,28,31 a 36 doplnená nová zastávka Súlovce, Betlehem
Posun spoja 15 s odchodom o 12.20 h z AS Topoľčany na nový odchod o 12.10 h
Posun spoja 25 s odchodom o 16.30 h z AS Topoľčany na nový odchod o 16.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy
Posun spoja 22 s odchodom o 12.55 h zo Súloviec na nový odchod o 12.50 h z dôvodu s prípojovania na vlak do Bratislavy

 

Linka 406403 Topoľčany – Chrabrany – Súlovce
Na spoji 12 doplnená nová zastávka Súlovce, Betlehem

 

Linka 406411 Topoľčany - Šalgovce - Radošina
Posun spoja 7 s odchodom o 12.25 h z AS Topoľčany na nový odchod o 12.35 h z dôvodu s prípojovania na vlak z Bratislavy
Posun spoja 13 s odchodom o 17.15 h zo zast. Radošina, rázc. k žel.st. na nový odchod o 17.20 h

 

Linka 403405 Nitra – Nové Sady – Kapince
Na spoji 24 zrušený úsek od zastávky Nové Sady ZŠ po Nitra AS. Spoj bude premávať v X10
Nový spoj 4 s odchodom o 15.30 h zo zastávky Nové Sady, Ceroviny, RD, premávajúci v X49

 

Linka 403418 Nitra – Mojzesovo
Nový spoj 20 s odchodom zo zastávky Černík, pošta o 4.25 h , so zachádzkou do obce Paňa
Zastávka Černík, domovina premenovaná na Černík, na Vŕšku
Zastávka Černík, 197 premenovaná na Černík, zdravotné stredisko

 

Linka 403402 Nitra – Sereď – Trnava
Posun spoja 11 s odchodom o 7.00 h z AS Nitra na nový odchod o 7.05 h
Zastávka Šoporňa, zdravotné stredisko premenovaná na Šoporňa, Dipex. Platí aj pre linku 403452
Na spoji 33 s odchodom o 4.00 h z AS Nitra doplnené zastávky Vlčkovce, cukrovar a Vlčkovce , obec
Na spoji 14 s odchodom o 14.05 h z AS Trnava zmena prevádzky spoja. Spoj bude premávať v X32
Nový spoj 18 s odchodom o 14.05 h z AS Trnava zo zastávkami Vlčkovce, cukrovar a Vlčkovce , OcÚ a Vlčkovce rázc.,  premávajúci v X35
Na spoji 36 s odchodom o 14.34 h zo zastávky Zavar, PSA, Peugeot zrušené zastávky Zavar, obec, Zavar, Hlavná a Križovany nad Dudváhom, pošta

 

Linka 403423 Nitra – Šaľa
Zastávka Trnovec nad Váhom, Jednota premenovaná na Trnovec nad Váhom, Nitrianska

 

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo - Malý Cetín
Posun spoja 17 s odchodom o 11.20 h z AS Nitra na nový odchod o 11.25 h
Posun spoja 7 s odchodom o 6.45 h z AS Nitra na nový odchod o 6.40 h
Posun spoja 16 s odchodom o 7.10 h zo zastávky  Malý Lapáš, Jednota na nový odchod o 7.00 h
Zastávka Malý Lapáš, Domovina premenovaná na Malý Lapáš, Čerešňová
Zastávka Malý Lapáš, Jednota premenovaná na Malý Lapáš, Na Pažiti

 

Linka 403433 Nové Sady – Šurianky
Nový spoj 1 s odchodom o 15.35 h zo zastávky Nové Sady, ZŠ, premávajúci v X10

 

Linka 403406 Nitra – Horné Obdokovce
Nový spoj 2 s odchodom o 15.50 h zo zastávky Šurianky, Jednota, premávajúci v X10

 

Linka 403430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce
Doplnená poznámka k spoju 28 „nadväzuje na spoj 403404/30 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“
Doplnená poznámka k spoju 12 „nadväzuje na spoj 203413/7 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“

 

Linka 403404 Nitra – Zbehy – Alekšince – Lukáčovce
Doplnená poznámka k spoju 30 „ je prípojom pre spoj 403430/28 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“

 

Linka 403415 Nitra – Vráble
Na spoji 14 a 13 zrušená zastávka Vráble, Matador
Posun spoja 26 s odchodom o 19.20 h z AS Vráble na nový odchod o 19.10 h
Posun spoja 23 s odchodom o 16.25 h z AS Nitra na nový odchod o 16.30 h

 

Linka 403463 Chyndice – Klasov - Nitra
Posun spoja 8 s odchodom o 16.00 h z AS Nitra na nový odchod o 16.05 h

 

Linka 403467 Vráble- Veľký Cetín – Vinodol - Černík
Na spojoch 11,25,12,24 pridanie zastávky Vinodol, Dolný Vinodol, dolný koniec