Linky MHD Nitra premávajú bez výpadkov

5. 11. 2017 »

Vážení cestujúci,

všetky linky mestskej hromadnej dopravy v Nitre premávajú podľa platných cestovných poriadkov. Obsadené sú všetky služby, vrátane záložných vozidiel. S plánovanými výpadkami spojov sa preto neuvažuje. Z tohto dôvodu už na stránkach nenájdete zoznamy nevypravených spojov ako doposiaľ.

Dopravcovia na Slovensku a vo väčšine krajín strednej a západnej Európy zápasia s nedostatkom vodičov. V rámci Slovenska je situácia najzložitejšia vo väčších mestách a všeobecne na západe krajiny. Nedostatok vodičov na trhu práce viedol k situácii, že spoločnosť ARRIVA NITRA, podobne ako niektorí ďalší dopravcovia, nedokázala obsadiť všetky voľné pracovné pozície, čo viedlo k vynechávaniu spojov uvedených v cestovnom poriadku.

Chýbajúci personál aktuálne čiastočne doplnili novoprijatí vlastní vodiči ako aj dočasne preradení vodiči z iných regiónov Slovenska, ktorých zamestnáva priamo ARRIVA, prípadne iní dopravcovia. V tejto situácii tak bolo možné ihneď obnoviť premávanie všetkých spojov a zároveň získať čas, kým sa prejaví efekt dlhodobých riešení, ktoré sú medzičasom taktiež prijímané.

Ani s plným stavom vodičov nie je možné vylúčiť, že nedôjde k meškaniu alebo dokonca vynechaniu spoja. Na presnosť spojov totiž vplývajú aj okolnosti, ktoré ARRIVA nedokáže ovplyvniť, napr. kolóny, dopravné nehody, obchádzky, svetelná signalizácia na križovatkách či železničných priecestiach a pod. Najmä do polovice novembra bude stále citeľný vplyv uzatvorenej okružnej križovatky v Priemyselnom parku, ktorá na viacerých ťahoch spôsobuje rozsiahle kolóny, čo má dosah na meškania liniek 2, 4, 8, 16, 17, 21 a 27, prípadne ďalších, na ktoré vozidlá z týchto liniek prechádzajú. Po ukončení prác sa však očakáva zlepšenie aj v tomto smere.

Všetkým cestujúcim, ktorí s nami aj v týchto neľahkých časoch cestujú, sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti a zároveň ďakujeme za pochopenie a zachovanie priazne.