Obnovenie premávky MHD Nitra po ceste I/64

18. 10. 2018 »

Vážení cestujúci,

po opätovnom otvorení cesty I/64 sa od pondelka 22. októbra 2018 novej situácii prispôsobia aj trasy liniek mestskej dopravy.

 Linka 2 bez zmeny na trase Klokočina, Kmeťova – Zobor, Šindolka a späť.

 

 

Linka 4 aj naďalej na trase Klokočina, Kmeťova – Dražovce a späť. Určené spoje budú zachádzať cez Priemyselný park, ostatné sa vrátia na trasu priamo po ceste I/64.

 

Na ceste I/64 bude opäť zriadená zastávka Šindolka, zastávka Pod Lupkou sa neobnovuje. Keďže trasa spojov vedených bez zachádzky cez Priemyselný park je kratšia, dotknuté spoje budú mať posunuté časy odchodov o +- 5 minút.

Spoje premávajúce priamo po ceste I/64 budú v smere do Dražoviec zatiaľ dočasne zastavovať na zastávke Rázcestie Priemyselný park. Po kolaudácii novej cesty sa predpokladá presmerovanie linky po nových komunikáciách so zastavovaním na novej zastávke Priemyselný park, nadjazd. Táto zastávka bude obojsmerná a zaistí lepšie obslúženie lokality. Zmena organizácie dopravy sa predpokladá v priebehu novembra 2018.

 

 Na linkách 16, 17 a 94 nedochádza k žiadnym zmenám.

 

Ďakujeme za pochopenie.