Aktualizované: Zmena cestovného poriadku MHD Nitra od 17.12.2018

29. 11. 2018 »

Vážení cestujúci,

od pondelka 17. decembra 2018 vstupuje do platnosti úprava cestovného poriadku MHD v Nitre. Na väčšine liniek dochádza len k drobným posunom časov odchodov vplyvom úpravy jazdnej doby alebo kvôli nadväznostiam na iné linky. Väčšie zmeny sú popísané samostatne.

Pôvodný termín platnosti zmien od 9. decembra 2018, o ktorom sme vás informovali, sme boli nútení posunúť vzhľadom na potrebu prepracovať časť zmien v súvislosti so zmenenými termínmi otvorenia niektorých komunikácií pre MHD.

Prehľad najdôležitejších zmien

linka

zmena

4

V cestovnom poriadku linky 4 už nebudú uvedené skrátené spoje medzi Železničnou stanicou a Priemyselným parkom, ktoré boli označené ako linka 94. Tieto spoje prechádzajú na novú linku 23.

V tejto súvislosti sa mierne upravujú aj časy a trasy niektorých spojov linky 4, ktoré sú vedené cez Priemyselný park.

Pôvodne avízovaná zmena trasy cez novú zastávku Priemyselný park, nadjazd bude zrealizovaná po kolaudácii novej cesty. Termín zatiaľ nie je známy a bude dodatočne spresnený.

 

6

Spoj v pracovných dňoch o 7:06 z Gorazdovej sa posúva na 7:01 a bude zachádzať cez zastávku Vašinova.

 

8

V pracovných dňoch sa zriaďujú nové priame spoje po trase tejto linky na zastávku Cintorín Mlynárce. Ponúkajú spojenie pre cestujúcich pracujúcich v 12-hod. zmenách.

Z Gorazdovej k Cintorínu Mlynárce budú premávať priame spoje o 5:10 a 17:10, v opačnom smere od Cintorína Mlynárce na Gorazdovu spoje pôjdu o 6:17 a 18:17.

 

17

Na spojoch odchádzajúcich z Priemyselného parku v pracovných dňoch po 14. a 18. hodine bude zastavovanie na zastávkach zmenené tak, aby došlo k rovnomernejšiemu obsadzovaniu autobusov cestujúcimi.

Pre zvýšenie kapacity bude na niektorých spojoch nahradený štandardný autobus kĺbovým autobusom presmerovaným z iných liniek.

 

18

V pracovných dňoch sa zriaďujú nové priame spoje po trase tejto linky na zastávku Cintorín Mlynárce. Ponúkajú spojenie pre cestujúcich pracujúcich v 8-hod. zmenách.

Zo Železničnej stanice k Cintorínu Mlynárce bude premávať priamy spoj o 7:31, v opačnom smere od Cintorína Mlynárce na Železničnú stanicu spoj pôjde o 16:17.

 

19

V dňoch školského vyučovania sa dopĺňajú nové spoje o 6:33 zo Železničnej stanice do Janíkoviec a o 6:59 z Janíkoviec na Železničnú stanicu.

22

V pracovných dňoch sa zriaďujú nové spoje o 4:30 a 12:26 z Mlynáriec po Plastiku. Zriadenie týchto spojov súvisí so zavedením novej linky 23.

Ďalšie spoje sa pridávajú v pracovných dňoch o 18:11 z Mlynáriec a smerom späť o 18:48 od Plastiky. Ponúknu tak spojenie cestujúcim, ktorí pracujú do 18. hodiny.

23

Nová linka na trase:

PRIEMYSELNÝ PARK – Nábrežie mládeže – Centrum – ŽELEZNIČNÁ STANICA

(vybrané spoje pokračujú ďalej smer KRŠKANY, Plastika)

Linka plne nahrádza doterajšie spoje označované číslom 94. Vybrané spoje premávajú až do Krškán, ktoré tak získajú priame spojenie s Priemyselným parkom.

Predĺžené spoje budú vedené v pondelok až sobotu po 5. a 13. hodine od Plastiky do Priem. parku a po 14. a 22. hodine z Priem. parku do Krškán (po 22. hodine do Krškán len v pondelok až piatok).

27

Prvý ranný spoj do Nitry pôjde o 5 minút skôr. Cieľom je lepšia nadväznosť na prípojné spoje MHD do Priemyselného parku a diaľkové spoje do Bratislavy.

V pracovných dňoch popoludní sa z prevádzkových dôvodov posúvajú spoje z Nitrianskych Hrnčiaroviec do Nitry o 15:47 a 16:47 o 10 minút skôr.

94

Posilové spoje pod týmto označením sú začlenené do novej linky 23. Upozorňujeme, že spoje linky 23, ktoré premávajú do/z Krškán, obsluhujú namiesto zastávky Železničná stanica Nitra zastávku Rázcestie Železničná stanica.

99

Doterajší spoj v dňoch školského vyučovania o 7:10 z Kmeťovej na Šindolku bude zachádzať k Železničnej stanici. Zo zastávky Železničná stanica Nitra bude mať odchod o 7:23. Vytvorí sa tým chýbajúce spojenie pre študentov SOŠ veterinárnej, ktorí do Nitry cestujú vlakom.

Zriadený bude aj krátky spoj opačným smerom – každý pracovný deň o 5:20 od Železničnej stanice na Štúrovu. Spoj umožní cestujúcim z vlakov prestúpiť na prípoje MHD v zastávke Štúrova.

Bližšie informácie o zmenách nájdete v nových cestovných poriadkoch.

Tieto budú zverejnené najneskôr do 12. 12. 2018 na webe www.arrivanitra.sk ako aj na informačných portáloch www.cp.sk a www.imhd.sk/nr. Informácie o nich tiež podajú naše zákaznícke centrá ako aj na telefonickej infolinke 0915 733 733.

 

Stiahnuť tento text vo forme informačného letáku (dokument Adobe PDF)Stiahnuť tento text vo forme informačného letáku