Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.10.2017

25. 9. 2017 »

Linka 403404 Nitra – Zbehy – Alekšince - Lukáčovce

 • Úprava medzizastávkových časov na všetkých spojoch
 • Spoj 5 s odchodom 6.50 h zo zastávky Lužianky žel.st., posunutý na odchod 6.45 h

Linka 403430 Nitra– Alekšince – Lukáčovce

 • Na spoji 30 zrušená poznámka na prípoj linky 203413
 • Úprava medzizastávkových časov na všetkých spojoch
 • Úprava odchodu poobedného školského spoja č. 15 do Lukáčoviec. Autobus bude odchádzať zo školy Alekšince ZŠ z pôvodných 13.48 h o 13.38 h

Linka 403402 Nitra-Sereď-Trnava/Zavar,PSA,Peugeot

 • Spoj 31 s odchodom 12.10 h z AS NR, posunutý na odchod 12.00 h
 • Spoj 43 s odchodom 13.25 h zo zastávky Zavar, PSA Peugeot., posunutý na odchod 13.15 h
  Linka 406404 Topoľčany - Bošany - Chudá Lehota
  • Spoji 3 s odchodom 6.05 h z AS TO, posunutý na odchod 6.10 h

Linka 406403 Topoľčany - Chrabrany - Súlovce

 • Na spoji 7 doplnená poznámka na prípoj linky 406402/20

Linka 403409 Nitra-Súlovce

 • Spoj 7 s odchodom 7.50 h z AS NR, posunutý na odchod 8.00 h

Linka 403405 Nitra – Nové Sady - Kapince

 • Úprava medzizastávkových časov na spoji 23