Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.2.2019

17. 1. 2019 »

Linka 406410 Topoľčany – Bojná - Blesovce

 • spoj č. 38 posunutý zo zastávky  Bojná, ranč pod Babicou z pôvodných 13.00 h na nový odchod o 12.50 h. Na spoji je pridané znamienko, na spoj 38 nadväzuje v zastávke Bojná, ZŠ spoj 20 linky 406412 do Topoľčian.

 Linka 403460 Vráble – Michal nad Žitavou – Kmeťovo - Černík

 • na spoji  č. 9 s odchodom o 6.05 h z AS Vráble do Černíka zrušená zastávka Vráble, Matador. Na spoj sú pridané znamienka o nadväznostiach v Mojzesove, Černíku a Veľkom Cetíne.

Linka 403403 Nitra – Rišňovce - Kľačany

 • na spoj č. 6 a 18 pridané na zastávke Nitra, Štúrova ul. obmedzenie nástupu cestujúcich

Linka 403467 Vráble – Veľký Cetín - Vinodol - Černík

 • na spoji  č. 4 s odchodom o 6.05 h zo zast. Veľký Cetín, ZŠ do Vrábel zrušená zastávka Vráble, Matador.
 • na spoji  č. 19 s odchodom o 16.35 h z AS Vráble do Veľkého Cetína zrušená zastávka Vráble, Matador
 • spoj č. 18 posunutý zo zast. Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ do Vrábel z pôvodných 15.40 h na nový odchod o 15.45 h

Linka 403404 Nitra – Zbehy – Alekšince - Lukáčovce

 • spoj č. 20 posunutý zo zast. Zbehy, Andač, OcÚ do Nitry z pôvodných 13.55 h na nový odchod o 13.50 h a pridanie na zastávku Nitra, Ferenit a Nitra, Rastislavova obmedzenie nástupu cestujúcich
 • spoj č. 24 posunutý zo zast. Alekšince, žel.st. do Nitry z pôvodných 15.05 h na nový odchod o 15.10 h
 • na spoji č. 30 s odchodom zo zast. Alekšince, žel.st. do Nitry o 16.30 h pridanie na zastávku Nitra, Ferenit a Nitra, Rastislavova obmedzenie nástupu cestujúcich

Linka 406402 Topoľčany – Solčany – Súlovce - Nitra

 • úprava TKM medzi zastávkami Oponice, rázc. a Oponice, domovina z 0 tkm na 1 tkm. Zmena sa dotýka spojov 7 a 19 

Linka 406421 Topoľčany – Prašice, Duchonka:

 • Spoje č. 19, 28 a 36 zrušené

Linka 406420 Topoľčany - Veľké Ripňany - Radošina

 • Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby 

Linka 403455 Nitra-Vráble-Kalná nad Hronom, Mochovce

 • Spoj č. 1 – pridané  znamienka  X31 ( zrušené v sobotu a v nedeľu)
 • Spoj č. 4 – pridané  znamienka  X31 ( zrušené v sobotu a v nedeľu)

Linka 403456 Vráble-Tehla-Lula-Iňa-Beša-Dolný Pial

 • Spoj č. 18 – zrušená zastávka tč.22 – Tehla, ŠM

Linka 403458 Vráble-Maňa-Trávnica-Podhájska-Dolný Ohaj

 • Spoj č. 18 – zrušené zastávky tč.11, 12 – Melek, Jednota , Melek, konečná 
 • Spoj č. 90 – zrušené zastávky tč.11, 12 – Melek, Jednota , Melek, konečná 

Linka 407406 Zlaté Moravce-Hronský Beňadik-Nová Baňa

 • Spoj č.9,12,14,31 zmena   znamienka  X32 na X31
 • Spoj č. 33,36 – zrušený   

Linka 407409 Zlaté Moravce-Vieska nad Žitavou-Vráble-Nitra

 • Spoj č.18 zmena   znamienka  X35 na X31
 • Spoj č. 41, 52, 56 – zrušený 

Linka 407410 Zlaté Moravce-Vieska nad Žitavou-Choča-Nitra

 • Spoj č. 31  – zrušená zastávka Tesárske Mlyňany, most

Linka 406418 Topoľčany - Krnča - Čeľadince

 • Spoj č. 17  – zmena odchodu z pôvodných 16.15 h na nový odchod 16.20 h