Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.4.2018

23. 3. 2018 »

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín

 • spoj 16 s odchodom o 7.05 h zo zast. Malý Lapáš, na Pažiti posunutý na nový odchod o 7.00 h
 • spoj 10 s odchodom o 6.00 h zo zast. Golianovo posunutý na nový odchod o 5.55 h
 • spoj 7 s odchodom o 6.40 h zo zast. Nitra, AS posunutý na nový odchod o 6.35 h

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina

 • na spoji 35 zrušená poznámka „nadväzuje v sobotu na zast. Mojmírovce,OcÚ ,na linku 403424/15 do Rastislavíc “
 • na spoji 30 doplnená poznámka „počká na zast. Mojmírovce,OcÚ ,príchod linky 403424/18 z Rastislavíc “

Linka 403412 Nitra – Kostoľany pod Tríbečom

 • spoj 38 s odchodom v sobotu o 14.35 h zo zast. Kostoľany pod Tríbečom, pomník posunutý na nový odchod o 14.30 h

Linka 403424 Nitra – Duslo,Šaľa - Rastislavice

 • spoje 24, 22, 29,19 a 13 zrušené
 • spoj 18 s odchodom 20.30 h zo zastávky Rastislavice, Jednota posunutý na odchod 16.30 h s celotýždňovou prevádzkou a doplnenou poznámkou „nadväzuje na zast. Mojmírovce, OcÚ na linku 403422 do Nitry“
 • spoj 15 s odchodom 22.10 h zo zastávky Šaľa, Duslo Nitrianska brána posunutý na odchod 18.15 h s celotýždňovou prevádzkou
 • spoj 9 s odchodom 14.15 h zo zastávky Šaľa, Duslo Nitrianska brána so zmenenou prevádzkou. Spoj bude premávať v pracovných dňoch. Na spoji je doplnená obsluha zastávok od Mojmírovce, RD po Rastislavice, Jednota

Linka 403419 Nitra – Komjatice

 • zastávka Komjatice, obchodný dom premenovaná na Komjatice, Tesco