Zmena cestovného poriadku na prímestských linkách od 1.6.2017

19. 5. 2017 »

Linka 403468 Nitra – Vráble - Levice
• Spoj 15 s odchodom 7.45 h z AS Vráble do Levíc posunutý na 8.00 h
• Spoj 72 zrušený (spoj je presunutý pod spoj 18)
• Na spoji 18 s odchodom 8.45 h z AS Levice do Vrábel zmena prevádzky. Spoj bude premávať v pracovný deň a v sobotu
• Na spoji 2 s odchodom 5.25 h z AS Vráble do Nitry úprava jazdnej doby skrátením o 5 minút

Linka 403415 Nitra – Vráble
• Spoj 30 s odchodom cez víkend 5.45 h z AS Vráble do Nitry zrušený (spoj je nahradený na linke 402417 spojom 15, s odchodom zo zastávky Vráble AS  o 5.54 h)
• Spoj 9 s odchodom 6.40 h z AS Nitra do Vrábel zmena znamienka na „X“ (spoj je nahradený cez víkend na linke 402417 spojom 16, s odchodom z AS Nitra o 6.40 h z nástupišťa č. 2)

 

Linka 403418 Nitra – Mojzesovo
• Na spoji 40 s odchodom o 6.45 h zo zastávky Černík, pošta, zrušená zastávka Veľký Cetín, ZŠ, úprava jazdných dôb a zmena prevádzky premávania
• Nový spoj 4 s odchodom o 6.45 h zo zastávky Černík, pošta, premávajúci počas školských prázdnin

Linka 406405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
• Spoj 22 s odchodom zo zastávky Koniarovce, rázc. k žel. st. do Topoľčian o 10.00 h, posunutý na odchod 10.05 h
• Spoj 48 s odchodom z AS Nitra do Topoľčian o 10.00 h, posunutý na odchod 10.10 h


Linka 406402 Topoľčany – Solčany – Súlovce - Nitra
• Spoj 18 s odchodom o 9.55 h zo zastávky AS Nitra do Topoľčian posunutý na odchod 9.50 h

Linka 403430 Nitra – Alekšince - Lukáčovce
• Na spoji 7 s odchodom o 7.45 h zo zastávky Alekšince, žel. st., zrušená zastávka Alekšince, ZŠ a úprava jazdbej doby

Linka 403410 Nitra – Podhorany
• Na spojoch 22 a 16 s odchodom o 19.10 h resp. 20.50 h  zo zastávky Bádice, OcÚ doplnená zastávka Nitra, Centrum


Linka 403434 Nitra – Radošina - Piešťany
• Na spoji 10 s odchodom o 14.40 h z AS Piešťany, zastávky pod t.č. 8,9,10 len na výstup cestujúcich

Linka 403452 Vieska nad Žitavou – Vráble - Nitra – Trnava
• Na spoji 4 s odchodom o 14.10 h z AS Nitra úprava jazdnej doby