Zmena cestovných poriadkov PAL platná od 1.2.2018

16. 1. 2018 »

Linka 406405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy - Nitra

 • Na spoji 39 s odchodom o 16.35 h z AS Topoľčany skrátenie jazdnej doby o 5 minút, s príchodom na zastávku Koniarovce, rázc. k žel.st. o 17.05 h, nadväzujúcim na prípoj do Horných Lefantoviec

Linka 403404 Nitra – Zbehy -Alekšince - Lukáčovce

 • Spoj 2 s odchodom o 4.30 h zo zastávky Lukáčovce, kaštieľ posunutý na odchod 4.25 h, k vlakovému prípoju do Hlohovca

Linka 403414 Nitra-Dolné Obdokovce-Čeľadice

 • Na spojoch 8, 32, 44, 9, 13, 45, 25, 43  zrušená zastávka Štitáre, rázc.

Linka 406415 Topoľčany - Závada - Podhradie

 • Nový spoj č.32 s odchodom zo Záhrad o 13:00 do Závady na prípoj k spoju č.30
 • Spoj č. 30 – pridané znamienko – čaká na spoj č. 32

Linka 406421 Topoľčany - Prašice, Duchonka

 • Spoj č.22 – úprava jazdej doby

Linka 406422 Topoľčany - Solčany

 • Spoj č.6 zmena odchodu zo zastávky Solčany, Lišne na 6:00 – prípoj vlak

Linka 406416 Topoľčany – Nemečky

    Spoj č.46 – zmena znamienka. Spoj bude premávať iba v sobotu
    Nový spoj č.24 v nedeľu a vo sviatok s odchodom z Nemečiek o 12:55 do Topoľčian - prípoj k rýchliku