Prímestská doprava Nitra

 

403 401 Nitra - Veľké Zálužie

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 402 Nitra - Sereď - Trnava

platí od 1.3.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 403 Nitra – Rišňovce – Kľačany

platí od 1.2.2019

58.ConnexSlovakia-4034031.pdf (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 404 Nitra - Zbehy - Alekšince - Lukáčovce

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 405 Nitra – Nové Sady – Kapince

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 406 Nitra – Horné Obdokovce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 407 Nitra – Lefantovce

platí od 9.12.2018

ccccccccccccccc (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 409 Nitra – Súlovce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 410 Nitra – Podhorany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 411 Nitra – Kolíňany – Žirany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 412 Nitra – Kostoľany pod Tribečom

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 413 Nitra – Zlaté Moravce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 414 Nitra – Dolné Obdokovce – Čeladice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 415 Nitra – Vráble

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 417 Nitra – Paňa

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 418 Nitra – Mojzesovo

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 419 Nitra – Komjatice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 420 Nitra – Štefanovičová – Rastislavice

platí od 9.12.2018

403420 (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 421 Nitra – Rastislavice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 422 Nitra – Veľká Dolina

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 423 Nitra – Šaľa

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 424 Nitra – Šaľa – Rastislavice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 425 Nitra – Hájske - Sereď

platí od 9.12.2018

sssss (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 426 Nitra – Jarok

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 427 Nitra – Dolné Obdokovce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 428 Nitra – Cabaj – Čápor – Mojmírovce – Nitra

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 431 Nitra – Kolíňany – Jelenec

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 433 Nové sady - Šurianky

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 434 Nitra – Radošina – Piešťany

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 435 Nitra – Nové Sady – Radošina

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava

platí od 1.3.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 463 Chyndice – Klasov – Nitra

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 464 Vráble – Chyndice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol  Černík

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

403 468 Nitra - Vráble – Levice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok