Prímestská doprava Topoľčany

 

406 402 Topoľčany – Solčany - Súlovce – Nitra

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 403 Topoľčany – Chrabrany - Súlovce

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 404 Topoľčany – Bošany – Chudá Lehota

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok 

 

406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 406 Topoľčany – Horné Obdokovce - Čermany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 407 Topoľčany – Veľké Ripňany - Biskupová

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 409 Topoľčany – Veľké Ripňany - Hlohovec

platí od 9.12.2018

ihoiuhouhouho (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 410 Topoľčany – Bojná – Blesovce

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 411 Topoľčany – Šalgovce – Radošina

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 412 Topoľčany – Bojná - Radošina - Piešťany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 413 Topoľčany – Jacovce – Kuzmice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 414 Topoľčany – Tesáre

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 415 Topoľčany – Závada - Podhradie

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 416 Topoľčany – Prašice - Nemečky

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 417 Topoľčany – Tvrdomestice

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 418 Topoľčany – Krnča – Čeľadince

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 420 Topoľčany – Veľké Ripňany – Radošina

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 421 Topoľčany – Prašice, Duchonka

platí od 1.2.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 422 Topoľčany – Solčany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 423 Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 424 Bojná – Kuzmice - Topoľčany – Partizánske

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 425 Topoľčany – Bošany – Partizánske

platí od 9.12.2018

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok

 

406 427 Topoľčany – Radošina – Orešany

platí od 1.3.2019

linkový cestovný poriadok (dokument Adobe PDF)linkový cestovný poriadok