ARRIVA NITRA a.s.

Štúrova 72, 949 44 Nitra,

Slovenská republika

Telefón +421 37 6599 224 Fax +421 37 7720 244

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sa, vložka číslo: 10178/N

ARRIVA NITRA a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov v Slovenskej republike s viac ako 470 zamestnancami a ročným výkonom prekračujúcim 16 miliónov kilometrov.

Základnou činnosťou spoločnosti je :

  • regionálna linková doprava
  • mestská hromadná doprava
  • medzinárodná autobusová doprava
  • vnútroštátna linková doprava
  • príležitostná doprava
  • zmluvná doprava

 

Naväzujúce dopravné služby - predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, a od roku 2015 zavedený a udržiavaný systém BS OHSAS 18001:2007 a EN ISO 14001:2004 .