Mestská doprava v Nitre

 

 

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Nitre  (dokument Adobe PDF)Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Nitre

 platí od 1.1.2017

 

Cenník cestovného v mestskej hromadnej doprave v Nitre (dokument Adobe PDF)Cenník cestovného v mestskej hromadnej doprave v Nitre

 

 

Základné informácie

Cestovné lístky v predaji u vodiča

Pre všetkých návštevníkov mesta, ale aj pre ostatných, ktorí cestujú len občas, je naďalej najjednoduchšou cestou predaj lístkov priamo v autobuse u vodiča..

V prípade zakupovania cestovného lístka u vodiča nastúpte do vozidla prednými dverami. Na zaplatenie si, prosíme, pripravte primeranú hotovosť. Prispejete tak k zrýchleniu prepravy pre seba aj ostatných cestujúcich.

Platnosť cestovného lístka je obmedzená časom platnosti. Počas tejto doby môžete prestupovať ľubovoľne veľakrát, posledná cesta však musí byť ukončená pred skončením platnosti lístka.

Platnosť 60-minútového a 24-hodinového cestovného lístka sa končí uplynutím poslednej minúty platnosti cestovného lístka. Platnosť týždenného cestovného lístka sa končí uplynutím posledného dňa platnosti cestovného lístka.

60-minútový cestovný lístok

u vodiča autobusu – platí 60 minút od zakúpenia

0,80 €

24-hodinový cestovný lístok

u vodiča autobusu – platí 24 hodín od zakúpenia

2,40 €

týždenný cestovný lístok

u vodiča autobusu – platí 7 dní od zakúpenia

8,40 €

Cestujúcim s nárokom na zľavu si môžu u vodiča zakúpiť zľavnený 60-minútový lístok.

60-minútový zľavnený

 

0,50 €

Zľavnené cestovné lístky sú platné len v spojení s preukazmi na zľavu. Podrobnosti nájdete v aktuálnej tarife.

Cestovné lístky vydané vodičom sú ihneď platné. Nie je potrebné ich označovať a pod.

 

Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS

Ak potrebujete zaplatiť len jednu cestu a nemáte pri sebe drobné, riešením je SMS lístok.

SMS lístok za zaobstaráte tak, že ešte pred nastúpením do autobusu pošlete prázdnu SMS na telefónne číslo 1177. Ak Váš mobilný telefón neumožňuje poslať prázdnu správu, zadajte do nej nejaký znak, napríklad medzeru. Po približne dvoch minútach bude do Vášho mobilu doručená spätná SMS, ktorá predstavuje predmetný lístok. Okrem iného obsahuje údaje o dátume a časovej platnosti lístka. Do vozidla je možné nastúpiť až po prijatí SMS lístka.

Platnosť SMS cestovného lístka je obmedzená časom platnosti. Počas tejto doby môžete prestupovať ľubovoľne veľakrát, posledná cesta však musí byť ukončená pred skončením platnosti lístka.

Platnosť 60-minútového a 24-hodinového cestovného lístka sa končí uplynutím poslednej minúty platnosti cestovného lístka. Platnosť týždenného cestovného lístka sa končí uplynutím posledného dňa platnosti cestovného lístka.

60-minútový cestovný lístok

cez SMS – platí 60 minút od zakúpenia

0,90 €

SMS lístok je k jednotnej tarife pre všetkých cestujúcich, zľavnené cestovné sa formou SMS neposkytuje.

Cestovné lístky z čipovej karty

Pre pravidelné cesty jednoznačne odporúčame čipovú kartu, ktorá umožňuje využiť výhodné predplatné lístky ako aj zvýhodnené ceny v prípade jednorazových cestovných lístkov.

Čipovú kartu vystavia všetky naše obchodné miesta na počkanie. Na jej vystavenie Vám stačí občiansky preukaz. Pokiaľ si zároveň uplatníte aj niektorú zo sociálnych zliav (dôchodcovskú alebo študentskú zľavu, príp. evidenčné cestovné), sú potrebné aj ďalšie náležitosti. Podrobnosti nájdete v tarife.

Po nástupe do vozidla si ihneď označte začiatok cesty priložením karty k najbližšiemu snímaciemu zariadeniu (označovaču). Ten automaticky rozlíši, či zaeviduje cestu na predplatný cestovný lístok alebo odpočíta zodpovedajúce cestovné za jednorazový lístok z finančného kreditu umiestneného na karte.

 Jednorazový cestovný lístok

Jednorazové cestovné lístky zakupované prostredníctvom čipovej karty sa odpočítavajú z finančného kreditu, ktorý je možné nabiť na niektorom z našich obchodných miest alebo pomocou samoosblužného automatu. Dobíjať je možné ľubovoľné sumy od 5,00 € do 150,00 €. Za dobitie sumy nižšej ako 10,00 € sa účtuje manipulačný poplatok 0,15 €.

Jednorazový cestovný lístok platí na jednu cestu bez prestupu, a to na spoji, v ktorom bol vykonaný elektronický odpočet cestovného. Po vystúpení z vozidla (ukončenie cesty, prestup, prerušenie cesty) stráca platnosť a v prípade ďalšej cesty je potrebné zakúpiť nový cestovný lístok (opätovne priložiť kartu k označovaču).

jednorazový cestovný lístok

zakúpený z čipovej karty – platí na 1 cestu

0,50 €

Cestujúcim s nárokom na zľavu ponúkame zvýhodnené ceny jednorazových cestovných lístkov:

zľava 40%

 

0,30 €

zľava 80%

 

0,10 €

Zľavnené cestovné lístky je možné zakúpiť len z čipovej karty nastavenej na zľavnené cestovné. Kto má nárok na akú zľavu ako aj ďalšie podrobnosti nájdete v tarife.

Pokiaľ prestúpite do iného spoja a čipovú kartu označíte do 40 min. od začiatku predošlej cesty, bude Vám automaticky uznaný prestup a z kreditu nebude odpočítaná žiadna suma. Kartu však musíte označiť.

jednorazový cestovný lístok – prestup

zakúpený z čipovej karty – platí na 1 cestu

0,00 €

 Dlhodobé predplatné cestovné lístky

Ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú cestovať často a bez obmedzení, sú dlhodobé predplatné cestovné lístky. Získate nielen voľnosť v podobe neobmedzeného počtu ciest počas predplateného obdobia, ale zároveň najvýhodnejšie ceny cestovného.

Predaj dlhodobých predplatných cestovných lístkov zabezpečujú naše obchodné miesta a samoobslužné automaty. Termín začiatku platnosti predplatného cestovného lístka si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia (max. 30-dňový predstih).

Dlhodobé predplatné cestovné lístky platia na neobmedzený počet ciest v rozsahu svojej časovej platnosti. Ich platnosť sa končí uplynutím posledného dňa platnosti cestovného lístka.

mesačný cestovný lístok

na čipovej karte – platí 1 mesiac

20,00 €

štvrťročný cestovný lístok

na čipovej karte – platí 3 mesiace

50,00 €

polročný cestovný lístok

na čipovej karte – platí 6 mesiacov

90,00 €

Cestujúcim s nárokom na zľavu ponúkame zvýhodnené ceny predplatných cestovných lístkov:

mesačný zľava 40%

 

12,00 €

štvrťročný zľava 40%

 

30,00 €

polročný zľava 40%

 

54,00 €

polročný evidenčný 1  

12,00 €

polročný evidenčný 2

 

6,00 €

polročný evidenčný 3

 

1,00 €

Ak si chcete vybaviť preukaz na zľavu, čipovú kartu, dobiť na ňu finančný kredit či predplatný cestovný lístok alebo jednoducho potrebujete viac informácií, navštívte naše  nitrianske obchodné miesta:

Zoznam obchodných miest