Koncentračný tábor Oswiecim

11. 10. 2011 »

 

Koncentračný tábor Oswiecim

Termíny: 27.4., 25.5., 15.6., 13.7., 31.8., 21.9., 19.10. 2013

                
Cena: 19,50 € / osoba

   

1 dňový poznávací zájazd

Navštívte s nami miesta, ktoré poznáme z dokumentárnych filmov, o ktorých sa učíme na hodinách dejepisu. Bývalý koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau, bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor počas II.svetovej vojny. Dnes je tu štátne múzeum, ktoré ročne navštívi viac ako 700.000 ľudí z celého sveta.

Popis:

Oswiecim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve ležiace pri ústí rieky Soly do Visly. Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1179. V meste sa nachádza železnica a v okolí niekoľko výrobných závodov, ktoré tu zostali ako smutný pozostatok po 2. svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto pričlenené k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka).

 

 

Po dobu piatich rokov tábor Auschwitz vyvolával pocit strachu medzi obyvateľstvom zemí okupovaných nacistami počas druhej svetovej vojny. Bol vybudovaný pre poľských politických väzňov v roku 1940. Pôvodne mal slúžiť ako nástroj teroru a vyhladzovania Poliakov. Časom sem začali nacisti posielať ľudí z celej Európy, hlavne Židov, občanov rôznych štátov, a taktiež Sovietskych vojnových zajatcov a Rómov. Medzi väzňami sa vyskytovali taktiež Česi, Juhoslovania, Francúzi, Rakúšania, Nemci a ďalší. Do konca existencie tábora sem prichádzali transporty poľských politických väzňov. Po porážke Poľska na jar 1939 bolo mesto Oswiecim s priľahlými obcami začlenené do tretej ríše. Zároveň ho nacisti premenovali na Auschwitz. Už koncom roka 1939 sa zrodila myšlienka vybudovať koncentračný tábor. Návrh bol motivovaný preplnenými väznicami na území Sliezska a taktiež nutnosti uskutočniť ďalšiu vlnu hromadného zatýkania obyvateľstva Sliezska. Niekoľko, zvlášť pre tento účel zvolených komisií, začalo s hľadaním miesta vhodného pre tábor. Voľba padla na opustené predvojnové kasárne v Oswiecime. Nachádzali sa mimo mestskú zástavbu, čo umožňovalo rozširovanie a izoláciu. Bez významu nebol ani fakt, že Oswiecim mal dobré dopravné spojenie, pretože bol jedným z dôležitých železničných uzlov. Rozkaz vybudovať tábor bol vydaný v apríli 1940. Dňa 14.6.1940 Gestapo poslalo do Auschwitzu prvých väzňov - 728 Poliakov z väznice z mesta Tarnów. V dobe vzniku tábora sa tam nachádzalo 20 budov, z toho 14 prízemných a 6 poschodových. V rokoch 1941 - 1942 vo všetkých prízemných budovách väzni pristavali poschodie a postavili 8 nových. Celkovo sa v tábore nachádzalo 28 poschodových budov (okrem kuchyne a hospodárskych domov). Priemerný počet väzňov kolísal medzi 13000 - 16000, v roku 1942 jednorázovo presiahol 20000. Väzni boli ubytovaní v blokoch, k tomuto účelu sa využívali taktiež podkrovia a pivnice. Súbežne so zvyšovaním počtu väzňov sa rozširovalo územie tábora, ktorý sa premenil na obrovskú továreň na smrť. Tábor v Oswiecime - Auschwitz 1 sa stal kmeňovým táborom pre celú sieť nových táborov. V roku 1941 bola v 3km vzdialenej dedinke Brzezinka začatá výstavba druhého tábora, neskoršie nazvaného Auschwitz 2 - Birkenau a v roku 1942 v Monowiciach pri Oswiecime bol vedľa fabrík vybudovaný Auschwitz 3. Naviac v rokoch 1942 - 1944 vzniklo asi 40 pobočiek kmeňového tábora podriadených Auschwitz 3, ktoré boli umiestňované hlavne blízko baní, tovární, využívajúc väzňov ako pracovnú silu. Do bývalého tábora v Oswiecime vedie brána s cynickým nápisom "Arbeit macht frei" (Práca oslobodzuje), ktorou väzni denne odchádzali do práce a po viac ako 10-tich hodinách sa vracali.

             

Vstup do tábora Auschwitz počas vojny

 

Program*:

1. deň

Odchod z miesta pristavenia v ranných hodinách (z Nitry AS o 5:00 hod.) Prehliadka Múzea koncentračného tábora v Oswiecime, výklad v slovenskom/českom jazyku miestnym sprievodcom v trvaní 3,5 hod.

Odchod na Slovensko v poobedňajších hodinách.

Cena:       19,50 Eur/os

V cene je zahrnuté:

·         doprava autobusom

·         sprievodca

·         poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté**:

·         vstup Oswiecim cca 5 €/os

·         cestovné poistenie – 1,70 €/os,deň

 

Termíny: 

27.04.2013

25.05.2013
15.06.2013

13.07.2013

31.08.2013

21.09.2013

19.10.2013

*Zmena programu vyhradená

** Vstupné je uvedené orientačne

Rezervácia zájazdu:

·       e-mailom: patricia.vancova@veolia-transport.sk

·       osobne v kancelárii CK (NR, TO, ZM)

·       telefonicky na t. č.: 037/65 99 510,  0911/996 662

 

Storno:

Konkrétne zmluvné podmienky pre  1 - dňový zájazd


Termín uzávierky objednávok a platieb je najneskôr 4 dni  pred uskutočnením zájazdu.

Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. zaplatené v hotovosti priamo v CK.
Spoločnosť Veolia Transport Nitra a.s. si pri organizovaní 1 dňových zájazdov vyhradzuje právo účtovať storno poplatky za nasledovných podmienok:
Stornovanie zájazdu 3 deň pred konaním zájazdu - 50 % z hodnoty objednávky.
Stornovanie zájazdu 2 deň pred konaním zájazdu - 75 % z hodnoty objednávky.
Stornovanie zájazdu 1 deň a menej pred konaním zájazdu  -100% z hodnoty objednávky.

V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať objednané a zabezpečené služby (nevyčerpá ich vôbec, alebo sčasti), nemá nárok na vrátenie ceny.
Preplatok po odčítaní storno poplatkov si zákazník môže vyzdvihnúť osobne v Cestovnej kancelárii na Autobusovej stanici v Nitre najskôr jeden pracovný deň po skončení zájazdu.

CK je oprávnená zrušiť zájazd, ak v lehote 6 dní pred jeho začiatkom. nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu