Krakow – Oswiecim 2 dňový

11. 10. 2011 »

 

Krakow – Oswiecim 2 dňový

Termín: 18. - 19.5., 22. - 23.6., 14. - 15.9. 2013

Cena: 51,00 € / osoba

 

 

 

 

Oswiecim – Kraków – Wieliczka

    

2 dňový poznávací zájazd

Navštívte s nami miesta, ktoré poznáme z dokumentárnych filmov, o ktorých sa učíme na hodinách dejepisu. Bývalý koncentračný tábor Auschwitz  - Birkenau, bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor počas II.svetovej vojny. Dnes je tu múzeum, ktoré ročne navštívi viac ako 700.000 ľudí z celého sveta. Pozrieme si aj historické kráľovské mesto Kraków a unikátnu soľnú baňu vo Wieliczke.

Popis:

Oswiecim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve ležiace pri ústí rieky Soly do Visly. Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1179. Mesto je dnes významnou turistickou destinácou, ktorý sa zameriava prevažne na poskytovanie ubytovacích a pohostinských kapacít. V meste sa nachádza železnica a v okolí niekoľko výrobných závodov, ktoré tu zostali ako smutný pozostatok po 2. svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto pričlenené k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka).

Po dobu piatich rokov tábor Auschwitz vyvolával pocit strachu medzi obyvateľstvom zemí okupovaných nacistami počas druhej svetovej vojny. Bol vybudovaný pre poľských politických väzňov v roku 1940. Pôvodne mal slúžiť ako nástroj teroru a vyhladzovania Poliakov. Časom sem začali nacisti posielať ľudí z celej Európy, hlavne Židov, občanov rôznych štátov, a taktiež Sovietskych vojnových zajatcov a Rómov. Medzi väzňami sa vyskytovali taktiež Česi, Juhoslovania, Francúzi, Rakúšania, Nemci a ďalší. Do konca existencie tábora sem prichádzali transporty poľských politických väzňov. Po porážke Poľska na jar 1939 bolo mesto Oswiecim s priľahlými obcami začlenené do tretej ríše. Zároveň ho nacisti premenovali na Auschwitz. Už koncom roka 1939 sa zrodila myšlienka vybudovať koncentračný tábor. Návrh bol motivovaný preplnenými väznicami na území Sliezska a taktiež nutnosti uskutočniť ďalšiu vlnu hromadného zatýkania obyvateľstva Sliezska. Niekoľko, zvlášť pre tento účel zvolených komisií, začalo s hľadaním miesta vhodného pre tábor. Voľba padla na opustené predvojnové kasárne v Oswiecime. Nachádzali sa mimo mestskú zástavbu, čo umožňovalo rozširovanie a izoláciu. Bez významu nebol ani fakt, že Oswiecim mal dobré dopravné spojenie, pretože bol jedným z dôležitých železničných uzlov. Rozkaz vybudovať tábor bol vydaný v apríli 1940. Dňa 14.6.1940 Gestapo poslalo do Auschwitzu prvých väzňov - 728 Poliakov z väznice z mesta Tarnów. V dobe vzniku tábora sa tam nachádzalo 20 budov, z toho 14 prízemných a 6 poschodových. V rokoch 1941 - 1942 vo všetkých prízemných budovách väzni pristavali poschodie a postavili 8 nových. Celkovo sa v tábore nachádzalo 28 poschodových budov (okrem kuchyne a hospodárskych domov). Priemerný počet väzňov kolísal medzi 13000 - 16000, v roku 1942 jednorázovo presiahol 20000. Väzni boli ubytovaní v blokoch, k tomuto účelu sa využívali taktiež podkrovia a pivnice. Súbežne so zvyšovaním počtu väzňov sa rozširovalo územie tábora, ktorý sa premenil na obrovskú továreň na smrť. Tábor v Oswiecime - Auschwitz 1 sa stal kmeňovým táborom pre celú sieť nových táborov. V roku 1941 bola v 3km vzdialenej dedinke Brzezinka začatá výstavba druhého tábora, neskoršie nazvaného Auschwitz 2 - Birkenau a v roku 1942 v Monowiciach pri Oswiecime bol vedľa fabrík vybudovaný Auschwitz 3. Naviac v rokoch 1942 - 1944 vzniklo asi 40 pobočiek kmeňového tábora podriadených Auschwitz 3, ktoré boli umiestňované hlavne blízko baní, tovární, využívajúc väzňov ako pracovnú silu. Do bývalého tábora v Oswiecime vedie brána s cynickým nápisom "Arbeit macht frei" (Práca oslobodzuje), ktorou väzni denne odchádzali do práce a po viac ako 10-tich hodinách sa vracali.

Vstup do tábora Auschwitz počas vojny

Kraków Wawelský hrad (Zamek Królewski na Wawelu) je gotický hrad na Wawelskom návrší v Krakowe postavený na príkaz Kazimíra III. Veľkého. Pozostáva z mnohých objektov okolo centrálneho dvora. Kráľovský zámok a katedrála Wawel, patrí k tomu najkrajšiemu, čo v Krakowe možno vidieť. Za mohutnými hradbami sa ukrýva najvýznamnejšie a najhonosnejšie sídlo niekdajších panovníkov Poľska. Terajší zámok bol postavený v 16.storočí. Stal sa dejiskom množstva významných udalostí, nespočetných plesov, ceremónii, ale aj intríg. Z pôvodnej pevnosti, vybudovanej na tomto mieste v 11. storočí, sa zachovali iba základy, ktoré sú súčasťou wawelského parku.

  Wawelský hrad                                                   Nádvorie hradu

V 14. storočí bol prebudovaný podľa Hedvigy I. a Vladislava II. Jagela. Počas ich panovania vznikla potreba pristavenia veže, ktorá dostala názov "Kuracia stopa" (Kurza Stopka) a Dánska veža. Ich komnata obsahovala meč Szczerbiec, ktorý sa používal pri korunovačných ceremóniách a dnes je vystavený. V tom čase pribudli aj ďalšie objekty, ktoré slúžili ako štvrte pre duchovenstvo, kráľovských úradníkov a remeselníkov. Obranné steny a veže Jordanka, Lubranka, Sandomierska, Tęczyńska, Szlachecka, Złodziejska a Panieńska boli vybudované tiež v rovnakom období. V takejto podobe zostal do požiaru v roku 1499.

  Szczerbiec                                                                          Nádvorie

V komplexe sa nachádza aj Wawelská katedrála - goticky kostol s nádhernou výzdobou, ktorá bola svedkom udeľovania moci panovníkom, ale aj miestom poslednej rozlúčky s nimi. Dôkazom toho sú kráľovské hrobky kde sú uložené pozostatky niekdajších panovníkov a ich rodinných príslušníkov. Medzi najkrajšie kaplnky v katedrále patrí renesančná - Žigmundová kaplnka. V blízkosti katedrály sa nachádza katedrálne múzeum.

Wawelská katedrála, celým názvom Katedrálna bazilika svätého Stanislava a svätého Václava (Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława), je arcidiecézny kostol na Wawelskom návrší v Krakowe. Je to poľské sväté miesto národného historického významu a poľská kultúrna pamiatka. Má tisícročnú históriu a je to tradičné miesto korunovácií poľských kráľov, mnohí sú tu aj pochovaní (19 z nich), ako aj svätí (sv. Stanislav) a ďalšie významné osobnosti poľského národa.

Samotný zámok v dnešnej dobe slúži ako múzeum. Kráľovské komnaty, Sieň senátorov, Trónna sieň, reprezentačné priestory a zbrojnica, boli vďaka renovácii vrátené do stavu spred niekoľkých storočí. Prekrásne tapisérie, kazetové stropy, nábytok, obrazy panovníkov, ich rodinných príslušníkov a 150 gobelínov - takzvaných arasov, na ktorých sú vyobrazené námety biblické i historické, sú pastvou pre oči návštevníkov napriek tomu, že na niektorých z ich zub času zanechal stopy.

Hlavný rínok, Sukiennice

Wieliczka Jedna z najstarších soľných baní na svete sa nachádza v obci Wieliczka, ležiacej v tesnej blízkosti Krakowa. Soľ sa tu ťažila od 13. storočia až do roku 1992, keď historická hodnota tohto miesta prekročila hospodársku hodnotu z ťažby soli. Dnes je baňa s najhlbšie položenými záchodmi a pravdepodobne aj najhlbšie umiestneným wi-fi miestom na svete dôležitým turistickým miestom Poľska. Táto baňa bola funkčná 700 rokov a ide o najstarší poľský priemyselný podnik. Je labyrintom tunelov, pričom celková dĺžka tunelov dosahuje asi 250 km, turistická trasa predstavuje asi len 3 % z tejto dĺžky. Posledné podlažie sa nachádza v hĺbke 327 m pod zemou. Turisti sa dostanú do hĺbky 136 m pod zemou. Baňa je typická svojou výzdobou, ktorá je vytvorená výhradne z kamennej soli. Prehliadka trvá asi 2 hodiny a v rámci nej si najprv zídete okolo 52 poschodí pod zem a potom prejdete mnohými komorami. V bani je špeciálna mikroklíma, do ktorej si chodia hlavne deti liečiť svoje dýchacie a kožné ochorenia. V podzemí sa nachádza niekoľko reštaurácií a bufetov a tiež galéria a obchody so suvenírmi. Dajú sa tu nájsť napríklad šperky, kamene a podobne. Cesta späť na povrch je oveľa rýchlejšia ako cesta pod zem, keďže sa zveziete výťahom, ktorý ide rýchlosťou 3 m/s.

  Hlavný vchod do soľnej bane                                           Výťah - výstup z podzemia

  Drevené schody v smere do podzemia                                  Jedna z komôr - Baracza

 

Program*:

1. deň

Odchod z miesta pristavenia v ranných hodinách (z Topoľčian a Zlatých Moraviec AS o 6:00 hod, z Nitry AS o 7:00 hod.)

Príchod do kráľovského mesta Krakow a čas na ubytovanie. Po krátkom oddychu nasleduje prehliadka starobylého mesta so sprievodkyňou. Od návršia Wawel po Hlavný rínok vedie takzvaná Kráľovská cesta, ktorú by sme v dnešných časoch mohli nazvať aj turistickou. Večer individuálny program bez sprievodcu.

2. deň

Po raňajkách v hoteli nasleduje presun do Wieliczky, kde je na programe prehliadka soľnej bane - Kopalnia soli.  Presun do nákupného centra blízko pri Oswiecime. Priestor na obed a krátky oddych. Poobede prehliadka múzea v Oswiecime, výklad v slovenskom/českom jazyku miestnym sprievodcom v trvaní 3,5 hod. Odchod na Slovensko v podvečerných hodinách.

Cena:       51 Eur/os

V cene je zahrnuté:

·         doprava autobusom

·         sprievodca CK

·         1x ubytovanie, raňajky

·         poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté**:

·         vstup Oswiecim cca 5,50 €/os

·         vstup Wieliczka cca 13,50 €/os

·         cestovné poistenie – 1,70 €/os na deň

Termíny: 
18.-19.05.2013
22.-23.06.2013
14.-15.09.2013

* Zmena programu vyhradená

** Vstupné je uvedené orientačne

 

Rezervácia zájazdu:

·       e-mailom: patricia.vancova@veolia-transport.sk

·       osobne v kancelárii CK (NR, TO, ZM)

·       telefonicky na t. č.: 037/65 99 510,  0911/996 662

 

Storno:

Spoločnosť Veolia Transport Nitra a.s. si pri organizovaní dvoj a trojdňových zájazdov vyhradzuje právo účtovať storno poplatky za nasledovných podmienok:

Konkrétne zmluvné podmienky pre 2 dňový zájazd:

Stornovanie bez poplatku teda 0% z hodnoty objednávky, je možné len 24 kalendárnych dní pred konaním zájazdu.

Stornovanie zájazdu od 8 do 23 kalendárnych dní pred konaním zájazdu sa účtuje poplatkom 75% z hodnoty objednávky.

Stornovanie zájazdu do 7 kalendárnych dní pred konaním zájazdu alebo neúčasť na zájazde znamená prepadnutie 100% z hodnoty objednávky.

Preplatok po odčítaní storno poplatkov si zákazník môže vyzdvihnúť osobne v cestovnej kancelárii na autobusovej stanici v Nitre, najskôr však jeden pracovný deň po skončení zájazdu.

Spoločnosť Veolia Transport Nitra a.s. si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v termíne 10 dní pred termínom ak nie je naplnený minimálny počet účastníkov. Minimálny počet účastníkov je 35.